BULAN JUMLAH KEAHLIAN
JANUARI 16
FEBRUARI 0
MARCH 0
APRIL
MEI
JUN
JULAI  
OGOS  
SEPTEMBER  
OKTOBER  
NOVEMBER  
DISEMBER  
JUMLAH SETAHUN 25

 

***Pusat Internet Igan mula beroperasi sepenuhnya pada 01 November 2009. Sehingga bulan Jun 2019, seramai 1,923 orang komuniti telah mendaftar sebagi ahli di Pusat Internet Igan***

membership

BULAN JUMLAH KEAHLIAN
JANUARI 16
FEBRUARI 0
MARCH 0
APRIL
MEI
JUN  
JULAI  
OGOS  
SEPTEMBER  
OKTOBER  
NOVEMBER  
DISEMBER  
JUMLAH SETAHUN 20

 

***Pusat Internet Igan mula beroperasi sepenuhnya pada 01 November 2009. Sehingga bulan Mei 2019, seramai 1,918 orang komuniti telah mendaftar sebagi ahli di Pusat Internet Igan***

membership

 

BULAN JUMLAH PENGGUNA JUMLAH PENGGUNAAN
JANUARI 415 462
FEBRUARI 695 727
MAC  
APRIL  
MEI  
JUN  
JULAI  
OGOS  
SEPTEMBER  
OKTOBER  
NOVEMBER  
DISEMBER    
JUMLAH SETAHUN 1110 1189
BULAN JUMLAH KEAHLIAN
JANUARI 16
FEBRUARI 0
MARCH 0
APRIL
MEI  
JUN  
JULAI  
OGOS  
SEPTEMBER  
OKTOBER  
NOVEMBER  
DISEMBER  
JUMLAH SETAHUN 19

 

***Pusat Internet Igan mula beroperasi sepenuhnya pada 01 November 2009. Sehingga bulan Februari 2019, seramai 1,917 orang komuniti telah mendaftar sebagi ahli di Pusat Internet Igan***

membership

 

BULAN JUMLAH KEAHLIAN
JANUARI 16
FEBRUARI 0
MARCH  
APRIL  
MEI  
JUN  
JULAI  
OGOS  
SEPTEMBER  
OKTOBER  
NOVEMBER  
DISEMBER  
JUMLAH SETAHUN 16

 

***Pusat Internet Igan mula beroperasi sepenuhnya pada 01 November 2009. Sehingga bulan Februari 2019, seramai 1,914 orang komuniti telah mendaftar sebagi ahli di Pusat Internet Igan***