TARIKH : 15 Mac 2021

MASA : 02.00 hingga 4.00 petang

TEMPAT : PIK Igan

PESERTA : 33 orang

GOLONGAN : Pelajar Sekolah Rendah

 

TUJUAN : 

- Memberi pendidikan kepada penggunaan internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.

- Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.

 

AKTIVITI :

- Program Kelas ICT (DCS – Digital Competency Score)

Program Kenali Pusat Internet Igan

- Program Advokasi Klik Dengan Bijak

Mac

 

Program Klik Dengan Bijak merupakan sebuah program yang membudayakan penggunaan internet secara positif berteraskan tiga (3) aspek iaitu keselamatan, kewaspadaan dan tanggungjawab yang menitikberatkan kawalselia kendiri dalam permasalahan salahguna internet. Tujuan program ini adalah:

1.      Memberi pendidikan kepada penggunaan internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.

Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.

 

TARIKH : 02 Februari 2021

MASA : 09.00 hingga 11.00 pagi

TEMPAT : PIK Igan

PESERTA : 10 orang

GOLONGAN : Pelajar Sekolah Rendah

 

TUJUAN : 

- Memberi pendidikan kepada penggunaan internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.

- Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.

 

AKTIVITI :

- Program Kelas ICT (DCS – Digital Competency Score)

Program Kenali Pusat Internet Igan

- Program Advokasi Klik Dengan Bijak

ict21

 

 

TARIKH : 8 Disember 2020

MASA : 02.00 hingga 05.00 petang

TEMPAT : Pi1M Igan

PESERTA : 33 orang

GOLONGAN : Pelajar Sekolah Rendah

 

TUJUAN : 

- Memberi pendidikan kepada penggunaan internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.

- Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.

 

AKTIVITI :

- Program Kelas ICT (DCS – Digital Competency Score)

Program Kenali Pusat Internet Igan

- Program Advokasi Klik Dengan Bijak

 

Dis201

Klik Sini Untuk Lebih Gambar

 

 

 

TARIKH : 11 Disember 2020

MASA : 09.00 hingga 11.00 pagi

TEMPAT : PIK Igan

PESERTA : 5 orang

GOLONGAN : Wanita

 

TUJUAN : 

- Memberi pendidikan kepada penggunaan internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.

- Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.

 

AKTIVITI :

- Program Kelas ICT (DCS – Digital Competency Score)

Program Kenali Pusat Internet Igan

- Program Advokasi Klik Dengan Bijak

 

ICTdis2020

 

TARIKH : 5 & 6 Oktober 2020

MASA : 9.00 pagi hingga 12.00 tengahari

TEMPAT : Pi1M Igan

PESERTA : 5 orang

GOLONGAN : Ibu Bapa

 

TUJUAN : 

- Meningkatkan penglibatan komuniti dengan aktiviti di Pusat Internet Igan

Meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan penggunaan website Kementerian Pendidikan (Pendaftaran Tingkatan 1)

Mengeratkan silaturrahim komuniti dengan Pusat Internet

 

AKTIVITI :

- Taklimat ringkas mengenai laman web untuk pendaftaran tingkatan 1

- Mengisi maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pendaftaran tingkatan 1

Ting1