Kemudahan asas yang terdapat di Kampung Igan merangkumi kemudahan pengangkutan, kemudahan jalan raya, kemudahan awam seperti bekalan elektrik dan air, telekomunikasi dan khidmat keselamatan. 

 

Penyediaan pelbagai kemudahan awam dan sosial umumnya telah disediakan lebih awal di sesebuah kawasan terutamanya di bandar-bandar baru yang diwujudkan. Usaha untuk mempertingkatkan kemudahan awam ini sentiasa diteruskan selaras dengan perkembangan penduduk yang semakin bertambah.