TARIKH : 8 Disember 2020

MASA : 02.00 hingga 05.00 petang

TEMPAT : Pi1M Igan

PESERTA : 33 orang

GOLONGAN : Pelajar Sekolah Rendah

 

TUJUAN : 

- Memberi pendidikan kepada penggunaan internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.

- Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.

 

AKTIVITI :

- Program Kelas ICT (DCS – Digital Competency Score)

Program Kenali Pusat Internet Igan

- Program Advokasi Klik Dengan Bijak

 

Dis201

Klik Sini Untuk Lebih Gambar