TARIKH : 11 Disember 2020

MASA : 09.00 hingga 11.00 pagi

TEMPAT : PIK Igan

PESERTA : 5 orang

GOLONGAN : Wanita

 

TUJUAN : 

- Memberi pendidikan kepada penggunaan internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.

- Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.

 

AKTIVITI :

- Program Kelas ICT (DCS – Digital Competency Score)

Program Kenali Pusat Internet Igan

- Program Advokasi Klik Dengan Bijak

 

ICTdis2020