TARIKH : 15 Mac 2021

MASA : 02.00 hingga 4.00 petang

TEMPAT : PIK Igan

PESERTA : 33 orang

GOLONGAN : Pelajar Sekolah Rendah

 

TUJUAN : 

- Memberi pendidikan kepada penggunaan internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.

- Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.

 

AKTIVITI :

- Program Kelas ICT (DCS – Digital Competency Score)

Program Kenali Pusat Internet Igan

- Program Advokasi Klik Dengan Bijak

Mac

 

Program Klik Dengan Bijak merupakan sebuah program yang membudayakan penggunaan internet secara positif berteraskan tiga (3) aspek iaitu keselamatan, kewaspadaan dan tanggungjawab yang menitikberatkan kawalselia kendiri dalam permasalahan salahguna internet. Tujuan program ini adalah:

1.      Memberi pendidikan kepada penggunaan internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.

Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.