Terdapat sebuah pejabat daearh yang terletak di Kampung Igan iaitu Pejabat Daerah Kecil Igan. Pejabat ini di bawah pentadbiran Penolong Pegawai Daerah iaitu Puan Noorkasmawati Binti Kassim. Terdapat dua orang pembantu yang bertugas iaitu Encik Sarbi Bin Seman dan Encik Nahar Bin Seman. Sebelum ini, pejabat ini di bawah pentadbiran En Juhairi Bin Bujang. Pejabat Daerah Kecil Igan yang baru terletak di Kampung Sekerang Igan. Sebelum ini, pejabat ini terletak di Kampung Tengah Igan iaitu di bangunan Pi1M Igan.


Alamat : Pejabat Daerah Kecil Igan, 96400 Mukah.
Tel/Faks : 084-840307 / 084-840308

 

 

FUNGSI DAN PERANAN PEJABAT DAERAH KECIL

 

1. PEMBANGUNAN

- Menyelaras program/projek pembasmian kemiskinan.
- Mengurus penyediaan dan pelaksanaan projek-projek kecil luar bandar.
- Mengurus pelaksanaan peruntukan ADUN dan AHLI PARLIMEN

 

2. PENTADBIRAN DAN PERSONAL

- Menyiasat dan menjawab aduan-aduan awam.
- Menyelesai atau menyalurkan aduan aduan awam kepada agensi berkenaan.
- Mengurus hal ehwal perkhidmatan dan kebajikan kakitangan.

 

3. PENTADBIRAN LUAR BANDAR DAN MAHKAMAH ANAK NEGERI

- Menyelaras penubuhan JKKK/JKDB.
- Menyelaras perlantikan Ketua Daerah/Ketua Anak Negeri/Wakil Ketua Anak Negeri/Ketua Kampung

 

4. PROTOKOL

- Urusetia program-program rasmi di daerah.
- Menyelaras lawatan-lawatan rasmi orang kenamaan/pegawai kanan kerajaan.

Sumber : Pejabat Daerah Kecil Igan