NAMA : UMMU SALWA BINTI FADZILLAH

 UMUR : 10 TAHUN

 AHLI : 2017

 

Latar belakang

Adik Ummu Salwa merupakan seorang pelajar yang aktif. Semasa masa lapang, adik Ummu Salwa akan mengikuti latihan ICT dan pelbagai program di Pi Igan supaya tidak ketinggalan dengan arus pemodenan terutamanya teknologi ICT.

 

Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PI1M

Adik Ummu Salwa tidak mahir dalam penggunaan internet dan emel. Beliau juga kurang mahir dalam penggunaan komputer secara keseluruhannya.

 

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PI1M

Melalui latihan yang diadakan di Pi Igan, Adik Ummu Salwa kini lebih mahir menggunakan internet dalam mencari maklumat yang diperlukan. Beliau kini juga lebih mahir menggunakan emel. Beliau juga telah mengikut pelbagai pertandingan berteraskan ICT yang dianjurkan oleh Pi Igan.

ummuSS2020