SEJARAH KAMPUNG SEKERANG IGAN

Kewujudan Kampung Igan bermula dari wujudnya sebuah kampung iaitu Kampung Sekerang Igan. Asal usul yang bermula dengan pelayaran rombongan yang diketuai oleh Sharif Sekerang. Mereka belayar menggunakan rakit bermula dari Engkilo (Seberang Sibu) dengan tujuana mencari tempat dan membuka perkampungan baru. Rakit mereka belayar mengikut arus sungai sehingga terdampar ke suatu tempat. Mereka singgah dan terus mengambil kayu dan sebagainya untuk mendirikan pondok sebagai tempat berteduh. Perbincangan pun dibuat supaya menamakan kampung tersebut dengan nama Kampung Sekerang sempena nama ketua rombongan mereka, Sharif Sekerang.

Pada masa tersebut, hanya terdapat dua atau tiga buah keluarga sahaja yang tinggal di kampung ini. Tambahan pula semua penduduk masih belum mempunyai agama. Bertitik tolak daripada itu, rombongan tersebut telah menyebarkan ajaran Agama Islam kepada keluarga yang ada di kawasan tersebut. Bahasa pengantar yang digunakan oleh rombongan tersebut ialah Bahasa Melayu Sarawak dan ianya masih kekal menjadi bahasa perhubungan penduduk di Kampung Sekerang sehingga ke hari ini. Pekerjaan penduduk di Kampung Sekerang ialah menangkap ikan secara tradisional dan bertani.

 

 Sumber : Blog JKKK Kampung Sekerang Igan