TAHUN JUMLAH PENGGUNA SETAHUN JUMLAH PENGGUNAAN SETAHUN
2009 2,021 2,244
2010 11,713 13,009
2011 10,139 11,261
2012 8,441 9,092
2013 5,636 6,083
2014 3,243 3,410
2015 0 0
2016 12,508 13,342
2017 15,117 16,162
2018 12,863 13,652
JUMLAH KESELURUHAN 81,685 88,255

 

***Pi Igan mula beroperasi sepenuhnya pada 01 November 2009. Sehingga bulan Disember 2018, seramai 81,685 orang pengguna telah menggunakan perkhidmatan yang terdapat di Pusat Internet Igan.***

 

 

TAHUN JUMLAH AHLI SETAHUN
2009 240 orang
2010 805 orang
2011 45 orang
2012 296 orang
2013 87 orang
2014 180 orang
2015 11 orang
2016 95 orang
2017 76 orang
2018 63 orang
JUMLAH KESELURUHAN 1,898 orang

 

 

***Pi Igan mula beroperasi sepenuhnya pada 01 November 2009. Sehingga bulan Disember 2018, seramai 1898 orang komuniti telah mendaftar sebagi ahli di Pusat Internet Igan***

 

BULAN JUMLAH PENGGUNA JUMLAH PENGGUNAAN
JANUARI 740 778
FEBRUARI 671 749
MAC  1396 1430 
APRIL  1335 1381
MEI 1335 1368
JUN 921   957
JULAI 1115   1176
OGOS 1038  1095
SEPTEMBER  899  1151
OKTOBER  1099 1149 
NOVEMBER  1349 1389 
DISEMBER    
JUMLAH SETAHUN 11898 126621

 

 

REKOD KEAHLIAN PUSAT INTERNET IGAN BAGI TAHUN 2018

BULAN JUMLAH KEAHLIAN
JANUARI 9
FEBRUARI 5
MARCH 5
APRIL 1
MEI 1
JUN
JULAI 0
OGOS
SEPTEMBER 32 
OKTOBER
NOVEMBER 2
DISEMBER  
JUMLAH SETAHUN 61

 

***Pusat Internet Igan mula beroperasi sepenuhnya pada 01 November 2009. Sehingga bulan November 2018, seramai 1896 orang komuniti telah mendaftar sebagi ahli di Pusat Internet Igan***

 

REKOD KEAHLIAN PUSAT INTERNET IGAN BAGI TAHUN 2018

BULAN JUMLAH KEAHLIAN
JANUARI 9
FEBRUARI 5
MARCH 5
APRIL 1
MEI 1
JUN
JULAI 0
OGOS
SEPTEMBER 32 
OKTOBER
NOVEMBER  
DISEMBER  
JUMLAH SETAHUN 59

 

***Pusat Internet Igan mula beroperasi sepenuhnya pada 01 November 2009. Sehingga bulan Oktober 2018, seramai 1894 orang komuniti telah mendaftar sebagi ahli di Pusat Internet Igan***